Kostnadsförslag

  •  Vi kan tyvärr inte lämna kostnadsförslag på telefon/mail då vi inte kan okulärbesiktiga, mäta, köra vissa tester på mopeden/cykeln. Självklart kan vi ge KF på enklare jobb som slang/däckbyte, eller kanske en ren service utan material. Lämna in det som ska repareras så erhålls kostnadsförslag (om ni vill) innan jobbet utförs. Kostnadsförslag är alltid kostnadsfritt för cyklar, kostnadsförslag för mopeder är kostnadsfritt vid reparation. Vill man inte reparera efter det att man fått kostnadsförslaget så debiteras 850:- ink moms för mopeder.

Uthämtning och lagerhyra

  • Cyklar/mopeder måste hämtas ut snarast efter det att vi har meddelat att cykeln/mopeden är färdig, detta p g a platsbrist under högsäsong. Vi är dessvärre tvingade att ta ut lagerhyra p g a ökade omkostnader för lagring av icke uthämtade cyklar och mopeder. Debitering av lagerhyra påbörjas 14 dagar efter det att vi meddelat kunden om att cykeln/mopeden är färdig (om inget annat  är överenskommet), detta gäller även dem som begärt kostnadsförslag för cykel eller moped och väljer att inte reparera.

Lagerhyra

  • Moped 40:- ink moms/dag
  • Cykel 20:- ink moms/dag

 

Skrotning/försäljning

Om lagerhyran överstiger värdet på cykeln/mopeden kommer cykeln/mopeden säljas/skrotas för att frigöra utrymme och att täcka upp lagerhyran.

Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1985982-om-naringsidkar_sfs-1985-982/?bet=1985:982

 

Comments are closed.